Misją Mazowieckiej Spółi Taborowej jest świadczenie usług wynajmu, dzierżawy lub leasingu pasażerskich pojazdów szynowych, przede wszystkim na terenie województwa mazowieckiego i na rzecz Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o., oraz doradztwo w/w spółce w zakresie świadczonych usługach przewozowych.